0809Pose : = Fashiowl Poses = Love in the Rain ~ Fashiowl Poses @ The Liaison Collaborative

Hair : [^.^Ayashi^.^] Kaila hair ~ Ayashi @ SaNaRae
Dress : fame femme : Jadi Ruffle dress - Rose ~ 
Shoes : fame femme : Jadi heels - Rose  ~